E-shop, internetový prodej, vchodové a interiérové dveře a zárubně z masivu, kování, Irena Drozenová
dverezahubicku.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů        

Nákupem na www.dverezahubicku.cz udělujete souhlas obchodní firmě:   

Irena Drozenová    

Chelčického 540, 284 01  Kutná Hora     

IČO 70770298, DIČ CZ759010832              

(dále jen "Správce"),    aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala tyto osobní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost. V případě, že se jedná o zpracování osobních údajů v rámci podnikatelské činnosti potom také sídlo podnikání, IČ, DIČ, telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, adresy komunikačních platforem (www, Skype, Facebook aj.).       

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, poskytovateli administračního softwaru, případně dalším poskytovatelům softwarů, služeb a aplikací, např. pro přepravní služby, i těm, které v současné době Správce nevyužívá.  

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce       

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku závazného objednání zboží (zaplacení zálohy nebo celé částky). 

Správce může vaše osobní údaje archivovat po dobu 10 let.